A kedvezményezett neve: Somogyszentpál Község Önkormányzatesza logo 850x1000

Konzorciumi partner: Amilla Egyesület

A projekt címe: „ Komplex fejlesztési programok megvalósítása Somogyszentpál-Kisperjésen  ”

A szerződött támogatás összege:  199 693 660   Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

Somogyszentpál Község Önkormányzata és az Amilla Egyesület konzorciuma az EFOP-1.6.2-16-2017-00010 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című projekt keretében az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával pályázatot nyert.

A projekt megvalósítási időszaka 36 hónap; 2018.03.01 – 2021.03.01 -ig.

A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, valamint a település egésze számára olyan szolgáltatások nyújtása, ami erősíti a közösségi összetartozást, valamint segíti a társadalmi befogadás folyamatát.

 

A célok elérését szolgáló főbb beavatkozások a következők:

- jelenléten alapuló szociális munka;

 - felnőttképzés;

 - foglalkoztatás;

 - munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, munkagyakorlat szerzés támogatása;

 - a helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása;

 - szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, és egészségügyi szolgáltatások nyújtása - szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása;

 - a hátrányos megkülönböztetés csökkentésére érzékenyítő tevékenységek;

- település egészét célzó, bizalomépítő, erősítő tevékenységek