Somogyszentpál Község Önkormányzata a 2021. évben, a szünidei gyermekétkeztetés részeként ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, vagy törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves korú (nem óvodás), általános- és középiskolás kiskorú gyermekek részére az őszi szünet időtartamára eső 5 munkanapra (2021. október 25-től november 1-ig), valamint a téli szünet időtartamára eső 7 munkanapra (2021. december 22-től január 2-ig).

 

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét a szülő vagy törvényes képviselő kérelme benyújtásakor. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e, illetve hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-e.)

Az őszi-téli szünet idejére az ingyenes szünidei étkezés igénybevételének lehetőségéről Somogyszentpál Község Önkormányzata munkatársa a nyilvántartás alapján, tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét.

Az őszi-téli szünet idejére az ingyenes étkeztetést kiskorú gyermekek törvényes képviselői kérhetik.

Amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a szünidei gyermekétkeztetést az őszi-téli szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke részére, úgy a nyilatkozatot kitöltve kell behoznia vagy beküldenie a Somogyszentpál Község Önkormányzata irodájába 2021. október 13. (szerda) napjáig.

A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést.

Dr. Halász Péter

jegyző