kids eatingTisztelt Szülő! Somogyszentpál Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (18. életév betöltéséig) részére ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő kérelmére.

A nyári szünidei étkezés időpontja: 2021. június 21. (hétfő) - augusztus 18. (szerda)

Tájékoztatom a szülőket, hogy minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállása).

Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezésre.

Igénylését formanyomtatvány kitöltésével leadhatja a „Csillagpontban” és Somogyszentpál Község Önkormányzatának épületében.

Az igénylésnek tartalmaznia kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nevét, a hátrányos illetve halmozottan hátrányos gyermek nevét és lakcímét! 

Az igénylés benyújtásának határideje: 2021. május 31.

Felhívom a figyelmet a határidő betartására, mert azon túl már nem áll módunkban igénylést befogadni!

Somogyszentpál, 2021. május 10.

                                                                            Tisztelettel

                                                                                                 Poszáné Szabó Edit

                                                                                                     polgármester sk