Tisztelt Szülők!  Somogyszentpál Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (18. életév betöltéséig) részére ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő kérelmére.  Igényelni formanyomtatványon lehet az Önkormányzat igazgatási irodájában 2020. 10. 01. napjáig.

 

Iskolások részére az iskolai szünet időtartalma alatti munkanapokon.

Óvodások részére az óvoda zárva tartása alatt.

Az ebéd kiszállítva lesz a kihirdetett veszélyhelyzet miatt. Éthordót az óvoda biztosít, melyet a következő nap tisztán vissza kell szolgáltatni.  Az átvétel időpontja minden munkanap: 11:30-13:00.

Az ebédet kizárólag a jogosult gyermekek képviselője illetve meghatalmazottja viheti el. Tájékoztatom a szülőket, hogy minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezésre.

Felhívom a figyelmet a határidő betartására, mert azon túl már nem áll módunkban igénylést befogadni!

 Továbbá megkérem Önt, a szünidei étkeztetés zavartalan biztosítása érdekében a nyári szünetről otthon maradt éthordókat haladéktalanul az Óvoda konyhájára visszaszolgáltatni szíveskedjen 2020. október 1-ig!

Somogyszentpál, 2020. szeptember 21.

Tisztelettel:
Poszáné Szabó Edit
polgármester sk