Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők elvégzése, a nevelő-, oktató munka segítése, az óvoda tisztaságának, rendjének folyamatos biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, Alapfokú iskolai végzettség,
 • Önéletrajz
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásában részt vevők a teljes pályázati anyagban betekinthessenek.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyermekek szeretete, empátia és együttműködési készség, kommunikatív személyiség, kézügyesség, kézimunkában való jártasság.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borsosné Farkas Krisztina nyújt, a 06-85/339-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda címére történő megküldésével (8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZTP/851/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.
 • Elektronikus úton Borsosné Farkas Krisztina részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Borsosné Farkas Krisztina, Somogy megye, 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.somogyszentpal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.