ebosszeiras2020Felhívom a lakosság figyelmét  hogy a napokban ebösszeíró adatlap kerül kiküldésre, melyben kérjük, hogy háztartásonként nyilatkozzanak rendelkeznek-e háziállattal. Amennyiben nem tartanak ebet arról is kötelesek nyilatkozni. Abban az esetben, ha több kutya van a háztartásban, kérjük, az ebek számának megfelelő adatlap kitöltését.  Az adatlapot kitöltve adják le a hivatal postaládájában 2020. június 16. napjáig,  elmaradása bírságot fog maga után vonni. Pótlapot illetve segítséget a kitöltéshez a hivatal dolgozóitól kérhetnek.

 

A kutya tulajdonosának – illetve annak, akinek felügyelete alatt az eb áll -  kötelessége, hogy:

a három hónapos kort betöltött kutyáját az arra jogosult hatósági állatorvosnál bejelenteni, chip-el megjelöltetni és első alkalommal, majd évente veszettség elleni védőoltást beadatni. Erről az állatorvos kiadja az ún. kisállatkönyvet, melyet meg kell őrizni, abba az állatorvos a chip számát rögzíti, illetve bejegyzi többek között a védőoltások megtörténtét.

A gazda köteles bejelenteni továbbá az önkormányzatnál is, ha három hónaposnál idősebb kutya a tulajdonába, gondozásába kerül, ha a bejelentett kutyája elpusztul, eladja, stb. Az eb tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy kutyája megfelelő tartási, élelmezési, gondozási valamint egészségügyi körülmények között élhessen, valamint köteles olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kutya gazdája, tulajdonosa a kutyáját belterületen felügyelet nélkül bocsátja utcára, kóborolni hagyja – amennyiben az súlyosabb cselekményt nem valósít meg – szabálysértést követ el és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Bírsággal sújtható az a tulajdonos is, aki a bejelentési, megjelölési, oltási kötelezettségének nem tesz eleget, a bírság összege többször ismételhetően esetenként 30.000 – től 50.000,- Ft-ig terjedhet.

A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a balesetek, kutyatámadások elkerülése érdekében – kérjük a Kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra!

Várhatóan a közeljövőben  a rendőrség és a hivatal közösen fogja ellenőrzi a hatályos jogszabályi előírások betartását, és alkalmazni fogja a jogkövetkezményeket (bünteti azokat, akik nem tartják be az előírásokat).

Somogyszentpál, 2020.06.04.

dr. Halász Péter
Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogyszentpáli Kirendeltség jegyzője