Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő nyilvános ülését 2020. szeptember 3. napján 12 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

1. A HVB elnökének tájékoztatója 

2. Az új önkormányzati képviselők eskütétele

Napirend:

1.) Polgármester beszámolója lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Beszámoló polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról
3.) Az Ügyrendi bizottság új tagjainak megválasztása
4.) Az önkormányzati jelképekről és a településnév használatának rendjéről szóló rendelet megalkotása
5.) Egyebek

Előadó: Poszáné Szabó Edit  polgármester

Somogyszentpál, 2020. 08. 31.

Tisztelettel:

Poszáné Szabó Edit
polgármester